За да се появи

Какво е становище:

Мнението е специализираната проява на определена тема.

От правна гледна точка становището е съгласието, издадено от юрист с правомощия по даден въпрос. Това е правен документ, поискан въз основа на съдебно решение.

Глаголът да се появява, в неговия произход, означава това, което има външен вид или външен вид на нещо. Като съществително, мнението съответства на това, което според техническата оценка изглежда подходящо. Това означава, че изглежда правилно.

Да се ​​даде мнение е да се предаде повече от мнение, то е да се изрази по информиран начин. Неговата цел е да изясни предмета, ясно и точно, към друга част, чиито технически познания не са същите като мнението.

Технически съвети е професионалната оценка на нещо. В здравната област също се случва, се нарича лекарско мнение или психологическо мнение, в зависимост от въпроса и професионалист да издаде становище.

Докато правен съвет, документът може да бъде издаден от публична агенция, като например прокурора. Както и от частни адвокати, като адвокат или юридически съветник. Правните становища, на които се основава становището, трябва да имат правно основание, основано на съдебна практика или дори на доктринална основа.