проспект

Какво е проспект:

Проспектът се отнася до състоянието на нещо, което може да се случи, което вероятно ще се материализира .

В допълнение към представянето на характера на бъдещите перспективи, перспективата може да се отнася и за аспекта, физиономията, размера, присъствието или визията на нещо.

От друга гледна точка, проспектът все още може да се отнася до обобщението на планирането на проект или работа.

В рекламата, известна е перспектива като част от печатния материал, за да се популяризира някакво събитие, идея, продукт и т.н., т.е. вид „образец“ за цялостния проект.

В този смисъл проспектът може да се разбира и като обявяване и разпространение на отпечатания материал от новоиздадена книга, съдържащ прессъобщението, резюмето и други рекламни статии от творбата.

Етимологично, думата "перспектива" произхожда от латинския проспект, който може да се преведе като "действие на отдалеченост".

Синоними на проспект

Сред различните значения, приписвани на тази дума, някои от основните синоними на перспективата са:

 • перспектива
 • вероятност
 • вероятен
 • възможност
 • дизайн
 • вид
 • физиономия
 • форма
 • бюлетин
 • реклама
 • Техническо описание.

Вижте също: значението на търсенето.