Значение на израза De novo

Какво означава това Отново:

Отново е синоним на "отново", представяйки идеята за нещо, което не е новост, а нещо, което се е случило отново, тоест реприза на дадена ситуация или събитие.

На английски език отново е най-близкият превод на значението, което "de novo" има на португалския език.

Пример: "Корумпираните политици бяха избрани отново" или "Трябва да ги посещаваме отново веднъж" .

Според граматиката на португалския език, "de novo" се класифицира като наречена фраза, т.е. две или повече думи, които заедно упражняват функцията на наречие в изречението, като модифицират първоначалния смисъл на глагола в изречението.

В този случай, "de novo" се формира от връзката на предлога "де" и прилагателното или "новото" съществително.

Научете повече за значението на Adverb.

Отново или отново

Правилната форма е "нова" (отделна), изписването "отново" е напълно неправилно.

Виж също: значението на израза "отново роден".