професионалист

Какво е Pro:

Pro е на португалски език свиването на предлога "към" и мъжкото определено изделие "o" . Въпреки това, тя може да се тълкува и като префикс, който да се използва в различни контексти.

Подобно на други префикси на португалски език, "про" може да бъде както от латински, така и от гръцки произход, в зависимост от думата. От латински този префикс може да представлява идеята за превъзходство, прогрес и в полза на нещо .

Пример: разширете, проектирайте, провъзгласете, между другото.

От друга страна, от гръцкия произход, префиксът "про" изразява чувството за предразсъдъци, т.е. нещо, което заемаше по-ранна позиция .

Пример: пролог, прогноза и др.

Когато се акцентира, префиксът "pro" приема чувството за предимство или удобство. Пример: "Да разберем плюсовете и минусите на проблема".

Pro labore

Това е латински израз, използван за означаване на месечното възнаграждение, което получават партньорите и собствениците на компаниите, като че ли е един вид "заплата", но с някои особености.

За да научите повече за значението на Pro labore, кликнете тук.

За да научите повече за значението на други латински изрази, кликнете тук.