варварство

Какво е варварство:

Варварството е условие за това, което е дивак, жестоко, нечовешко и грубо, т.е. кой или какво се смята за варварски.

Варваризмът може да се тълкува като акт на крайно насилие и агресия, с единствената цел пряко да засегне мира и спокойствието на определена група.

В областта на лингвистиката, варварството може да бъде промяната или грубата грешка на правописа или езика, акт, който "наранява" основните норми на граматиката на даден език, например.

Сред някои от основните синоними на варварството са: дивачество, зверство, грубост, невежество, глупост, грубост, жестокост, жестокост и необузданост.

Социално варварство

Това е концепция, която дефинира ситуации, в които индивиди от определена социална група пренебрегват законите, предвидени от официалното законодателство, и действат самостоятелно.

Държавата и нейните сили служат за подреждане на обществения живот, социалното варварство започва, когато има нарушаване на закони или замествания чрез случайни решения, взети от самите граждани, без подкрепата на конституционното правосъдие.

Когато няма социален ред, създаденото безредие създава увеличаване на агресията и безвъзмездното насилие между отделните личности, което води до драстични ситуации.

Цивилизация и варварство

Варваризмът и цивилизацията са антагонистични концепции, но те представляват състоянието и структурата на обществото.

Цивилизацията се характеризира със социален ред, чрез използване на морални и етични закони и норми, които помагат да се регулира съпричастността между индивидите.

От друга страна, варварството се състои от състояние на хаос и безредие, когато няма култура или модел на съпричастност сред индивидите, което ги прави жестоки, жестоки и невежи същества.

Научете повече за смисъла на цивилизацията.