ах

Какво е Ах:

Ах е намеса, която може да изрази широка гама от значения, като радост, възхищение, учудване, ирония, желание и др.

Във фразата "ах, какво плаши" е звукът на причиненото учудване.

Като казвам "ах, но аз го исках толкова много", намесата засилва желанието.

В "колко красива ах!", намесата означава възхищение, радост и дори ирония.

Значението на намесата ah може дори да е противоречиво. Неговото значение ще зависи от контекста, в който се използва, и от думите, които се присъединяват към ах, за да съставят израз.

Самият ах може да дойде преди настаняването, като начин да привлече вниманието на някого. Както и в: "Ах, нека ви кажа нещо."

Когато е било казано, направено или показано нещо разочароващо, отговорът може да бъде и изолиран.

С повече произношението на анасалада, като "г", намесата е или знак на съмнение, и се използва след въпрос, който не е бил ясен, например.

Ах също е символ на електрически заряд и означава амп-час .

Примери за използване на Ah в изрази:

  • О, добре - Добре, добре.
  • Ах добре - да, да.
  • Ах не - противоречивост или разочарование
  • О, да - Права си
  • О, остави го.
  • Ah brat - Неформално поздрав, когато някой направи нещо възхитително