застъпничество

Какво е извинение:

Извинението е начин на защита, подкрепа или подкрепа за нещо или някой, който обикновено се развива под формата на реч или писмен текст.

Като правило извиненията се отнасят до подкрепата на идеологии, доктрини, философски мисли, художествени произведения и т.н.

Пример: "Книгата предаде извинението за свободата на всички човешки същества . "

Като допълнение извинението може да е пряко свързано с идеята за ентусиазирана и възвишена защита.

Пример: "Групата пламенно се изкачи в подкрепа на легализацията на марихуана".

Етимологично, думата "апология" произтича от гръцката apologías, която буквално означава "оправдание" или "защита".

Извинение на Сократ

Това е заглавието на литературното произведение, съставено от гръцкия философ Платон, където той изразява аргументи, които се опитват да защитят дискурса и мислите на Сократ, който е осъден от Атинския съд, за който се предполага, че е покварил младежта и отказал да се покланя на боговете на времето,

Според заключението на Платон Сократ е несправедливо осъден на смърт от съдиите си.

"Апологията на Сократ" е част от тетралогия на произведения, които разказват различни етапи на процеса на прокуратурата върху философа.

Виж също: значението на идеологията.