Временна мярка

Какво е временна мярка:

Временната мярка е инструмент на председателството на републиката със законна сила и вигорас веднага след публикуването му от президента.

Известна от акронима MP, тя трябва да се използва само спешно и релевантно и има срок от шестдесет дни. Срокът може да бъде удължен с още шестдесет дни, а ако не е приет в закона от Конгреса, губи своята ефективност.

Докато инициативата на президента на републиката, към датата на публикуването й вече има законна сила. От службата на председателството следва незабавно законодателната власт. Започва със съвместен комитет, сформиран между Сената и Камарата на депутатите.

Ако депутатите внасят изменения в парламентарния акт, това следва като менителница (PLV). Ако не, това все още е временна мярка. След становището на Съвместния комитет той се отнася до пленарната зала на камарата и ако бъде одобрен, се връчва на Сената. В случай на PLV, изменен проект, той все още се връща към санкцията на президента. Ако това е временната мярка, то се постановява окончателно от Сената.

Поради естеството на спешността временната мярка може да блокира дневния ред на конгреса, ако не бъде оценен в рамките на 45 дни. Това означава, че трябва да бъде оценено преди законопроектите, които вече са насрочени за гласуване в тези дни.