catachresis

Какво е катакреза:

Catacrese е фигура на езика на португалския език, която концептуализира употребата на термин извън оригиналния му контекст, за да преименува нещо, което няма конкретно име.

Терминът "качване на самолета", например, първоначално терминът "качване на борда" е използван само за позоваване на влизането в лодката. В момента обаче може да се използва за всякакви транспортни средства.

За разлика от други фигури на езика, използвани като езикови инструменти, които помагат за обогатяване на текст, правейки го по-експресивен или поетичен, катакрезите обикновено се използват за улесняване на ежедневния комуникативен процес между хората.

Примери за катастрофи

  • Чесънът карамфил
  • Главата на ноктите
  • Ябълка на лицето
  • Дръжка за чаша
  • Небето в устата
  • Маслена нишка
  • Доматена кожа
  • Устата на тунела
  • Картофени крака
  • Ръка за стол

Етимологично, "катакратите" произтичат от латинската катахреза, която от своя страна произлиза от гръцката катахрезис, което означава "злоупотреба" или "неправилна употреба". В този случай първоначалният смисъл на тази фигура на езика е "неправилното използване на думата".

Научете повече за значението на езиковите фигури.