дилема

Какво е дилема:

Дилемата е ситуация, обикновено проблематична, състояща се от две решения, които са противоречиви една на друга, но и двете са приемливи.

Когато казвате, че човек е "изправен пред дилема", това означава, че трябва да вземат изключително трудно решение.

Разсъжденията, които конфигурират дилемата, се изследват от философска гледна точка, която от самото начало на философията се състои от идеята за аргумент, който представя две алтернативи, но с контрастиращи сценарии и и двете незадоволителни.

Обикновено при една дилема нито една от хипотезите не е задоволителна, дори и да е различна, и двете решения предизвикват чувство на недоволство у човека, който е в дилема.

Като цяло факторите, които правят дилемите толкова сложни, са свързани с морални и етични въпроси, ценности, които управляват поведението на хората в обществото.

Виж също: значението на етиката и морала.

Сред някои от основните синоними на думата "дилема" са: съмнение, недоумение, колебание, нерешителност, несигурност, безизходица и проблем.