етос

Какво е Етос:

Етос е дума с гръцки произход, което означава " морален характер ". Той се използва за описване на набора от навици или вярвания, които определят една общност или нация.

В контекста на социологията и антропологията, етос са обичаите и поведенческите черти, които отличават хората. Например, етоса на индианците.

Може да се използва и за въздействие на музиката върху емоциите на слушателите, тяхното поведение и дори тяхното поведение. Етосът също така изразява множеството от характерни ценности на едно културно движение или произведение на изкуството.

Етос може допълнително да обозначи моралните, социалните и емоционалните характеристики, които определят поведението на даден човек или култура. Етос се отнася до мотивиращия дух на идеи и обичаи.

В реториката етосът е един от начините на убеждаване или компоненти на един аргумент, характеризиран от Аристотел. Етосът е моралният компонент, характерът или авторитетът на говорителя да влияе на публиката. Другите компоненти са лога (използване на разсъждения, разум) и патос (използване на емоция).