шайба

Какво е ролка:

Шкивът е кръгообразно оформено парче, което се върти около ос, помагайки за прехвърляне на енергия и кинетична сила, за да се движат определени обекти чрез въжета или вериги.

Също известен като макара, макарата е механична част, широко използвана за осигуряване на прехрана и здравина на конструкцията, от която се извършва работата чрез предаване на движение на колана.

Шкивите са полезни за изпълнението на някои видове транспорт, особено на изключително тежки предмети.

В контекста на ботаника, макарата е името, дадено на болестта, която атакува кръстоносци, причинени от гъбички, принадлежащи към семейство Албугинови.

В областта на биологията, ролките са известни като родово име на ларви на някои насекоми, които се развиват в някои органични вещества.

Видове ролки

Има няколко различни типа ролки, фиксираната макара и мобилната макара са най-често срещаните модели на тази система.

И двата вида макара обаче често са полезни предимно за окачване на тежки предмети от земята.