TAN

Какво е TAN:

TAN означава Номинален годишен лихвен процент, който се състои от годишен лихвен модел, съответстващ на поисканите от финансовите институции кредити.

В размер на номиналните годишни лихвени проценти сумите, свързани с данъци или други такси, свързани с кредитната сделка, извършена от финансовата единица, не се включват като правило.

ТАН е най-често срещаната ставка в договорите за кредит, сключени от банките.

Уравненията и мерките, които определят стойностите, които трябва да се изплащат чрез номиналния годишен темп, се вземат предвид финансовата математика.

Научете повече за смисъла на интереса.

В Бразилия "ТАН" все още може да се тълкува като жаргон или общ код сред полицейските служители, което означава "лош елемент", "лош", "индивид без бъдеще", "блудник", наред с други унизителни термини и посочване на присъствието. отрицателна цифра.