Да съществува

Какво представлява:

Да съществуваш е глагол в португалския език, който се отнася до това, което е в даден момент или в момента, тоест, какво живее.

Пример: "Фактът, че съществуваш ме прави много щастлив . "

В този смисъл глаголът за съществуване може да представлява както действителното, така и живото съществуване на нещо или на някого, както и субективното, конкретно съществуване на въображаемото на всеки един и това не се материализира като нещо конкретно или тактилно, например.

Пример: "Моите мечти съществуват само в моето въображение" .

Глаголът съществува може да се класифицира като предикативна или нетранзитивна, в зависимост от контекста, в който се използва.

Етимологически, този термин произхожда от латинския exsist / existere, който може да се преведе като "да се появи" или "да се роди".

Глаголът съществува може да се прилага в различни контексти, приемайки различни значения. Най-често срещаните синоними на този термин са: да бъдеш, да бъдеш, да бъдеш, да продължиш, да живееш и да оставаш.

Антонимът на съществуващите, от своя страна, не съществува.