магнит

Какво е магнит:

Магнитът е обект, способен да произвежда магнитно поле около него, имащ два основни полюса: един от привличането, а другият от отблъскване.

Известен също като магнит, магнитът се състои от феромагнитен материал и неговите форми на магнитно действие поради постоянното движение на електроните в неговото вътрешно пространство.

Магнитите са диполни обекти, т.е. имат два полюса, които привличат или отблъскват други феромагнитни материали и някои парамагнитни. Северният полюс на магнита е привлечен от южния магнитен полюс на Земята, докато южният полюс на магнита е свързан с географския северен полюс.

Полюсите на магнитите обаче са неразделни. Например, ако магнитът е разделен наполовина, ще се появят два по-малки магнита с два полюса (север и юг).

Според естественото правило магнитните полюси от същата природа се отблъскват, а различни полюси се привличат .

Въпреки това, магнитите не успяват да генерират магнитно поле, когато са подложени на определени повишени температури. Например, железният магнит губи магнитната си сила, когато се нагрява до 770 градуса по Целзий, точка, известна като "температурата на Кюри".

Видове магнити

Има четири основни класификации на магнити: постоянни или времеви, естествени или изкуствени.

Натурални магнити: магнетити, естествени минерали с магнитни свойства, основно съставени от желязна руда.

Изкуствени магнити: те се образуват чрез процес, наречен намагнитване, когато "абсорбират" магнитните свойства на естествения магнит чрез присъствието на електромагнитно тяло.

Постоянните магнити са тези, които трудно губят магнитното си поле. Изработени са от магнитна стомана.

Времеви магнити: те представляват моментни магнитни свойства, особено когато са свързани с източници на електромагнитни вълни. Изработени са от парамагнитни материали (ютии с ниско съдържание на въглерод).

Има и други видове магнити, като електромагнита и неодимовия магнит, направени с комбинацията от неодим, желязо и бор и притежаващи изключително мощна магнитна мощност.

Виж също: значението на магнетизма.

Разлика между магнит и магнит

Има много объркване относно правилното изписване на тези термини. Магнитът и магнитът са много подобни думи, но те имат напълно различни значения на португалския език.

Магнитът (с остър акцент върху буквата "i") се отнася до магнита, т.е. обекта, който произвежда или възпроизвежда магнитно поле около него.

Терминът имам (без акцент) или имам е от арабски произход и означава "този, който ръководи", който представлява позицията на важна религиозна фигура за ислямския народ. Имамът може да поеме различни позиции и степени на важност в зависимост от ислямската доктрина или секта, следвана.

Научете повече за значението на исляма.