до точката на пречупване

Каква е точката на скъсване:

Точка на скъсване е израз, който изразява точния момент, в който се случва скъсване, прекъсване или анулиране на процес, пакт или договор.

Когато се твърди, че ситуацията е достигнала своята „точка на скъсване“, това означава, че тя е достигнала границата на препитание, е непрактично или невъзможно да продължи.

Във финансовия сектор точката на скъсване обикновено е свързана с момента, в който има нарушение на споразумение между две страни или когато има голямо икономическо съпротивление, което води до кулминацията на ситуацията.

Пример: "Компанията е достигнала точката на скъсване и ще трябва да се затвори" .

Като правило, от точка на разкъсване има трансформация или промяна между частите, които са счупени.

Пример: "Разводът беше точката на прекъсване в тяхната връзка . "

Точката на скъсване може да се отнася и за нещо физическо, като например точното място, където нещо е счупено или счупено, като например кост или структура.

Научете повече за смисъла на скъсването.