Хромозоми

Какво представляват хромозомите:

Хромозомите са структури, съставени от ДНК, които от своя страна носят гените на живо, отговорни за определяне на специфичните физически характеристики на всеки индивид.

Хромозомите са разположени в ядрото на клетките, които съставляват живото същество. Хората имат 46 хромозоми, разделени на 23 двойки, като са 44 автозоми и 2 пола.

Хромозомите, които образуват двойки, се наричат хомолози и представляват така наречените диплоидни клетки (2n).

Цялата генетична информация на конкретен индивид, като например цвят на косата, цвят на очите, физическа структура и други наследствени характеристики, присъства в ДНК на лицето. Хромозомите служат за съхранение на цялата тази информация, като кондензират генетичния материал, за да се побере в клетките.

Първоначално първият учен, който наблюдава хромозомите, е швейцарският биолог Карл Вилхелм фон Нагели през 1842 г. Но само с Томас Хънт Морган през 1910 г. хромозомите откриват, че са отговорни за съхранението на генетичния материал на живите същества.

Научете повече за значението на ДНК.

Структура на хромозомите

Хромозомите са образувани от хистони, протеини, които образуват групи, които са обхванати от ДНК молекули. Тези клъстери се наричат нуклеозоми и може да има няколко от тях в една ДНК молекула.

Очевидно има различия между хромозомната структура на прокариоти (бактерии, например) и еукариоти (хора например).

В случая на еукариоти, всяка хромозома има центрометър (най-кондензираната област) и в този момент сестринските хроматиди са прикрепени (двете "ръце", които образуват хромозома).

В крайниците на "ръцете" на хроматидите са специални структури, наречени теломери, те са отговорни за поддържането на структурната стабилност на хромозомата.

Виж също: Значение на хроматина.

Видове хромозоми

Хромозомите не са еднакви и тяхната форма може да се променя в зависимост от положението на "дроселирането", направено от центромера (точка на свързване между хроматидите).

  • Телоцентрична хромозома: Центромерът е разположен в крайния край на хромозомата.
  • Акроцентрична хромозома: Центромерът е далеч от центъра и близо до единия край, което прави една от двойките "ръце", които образуват хромозомата по-голяма от другата.
  • Субметцентрична хромозома: когато центромерът е малко отдалечен от средата на хромозомата.
  • Метацентрична хромозома: Центромерът е в центъра на хромозомата, което прави всичките ви "ръце" еднакъв размер.

Виж също: значението на гените.

Хромозомни синдроми

Малка промяна в структурата на хромозомите може да предизвика няколко вида синдроми и генетични мутации.

В човешкия вид, например, мутациите в хромозомите могат да причинят физиологични и биологични разстройства, като синдром на Даун, синдром на Търнър, синдром на Едуардс, синдром на Klinefelter и други.

Научете повече за значението на синдрома на Даун.