бригадир

Какво е майстор:

Foreman е терминът, определен за лицето, което отговаря за ръководенето на група работници .

В Бразилия бригадирите са предимно селски работници, които организират, наблюдават и водят дейностите на други хора, които работят в стопанствата, например.

В този случай, бригадирът може да се счита за "дясната ръка" на собственика на имота, защото им се възлагат отговорности, които заслужават предимно доверие и лоялност. С други думи, бригадирът е един вид "заместник-началник".

В допълнение към управлението на работата на пешеходците (популярното име, дадено на лицата, работещи в тази област), бригадирите също носят отговорност пред земеделския производител за всички действия, които са предприети в името на собствеността.

Научете повече за значението на селските райони.

Някои от основните синоними на думата "бригадир" са: фактор, скаут и наемател.

Жената е старшина, въпреки че няма много жени, които традиционно изпълняват тази функция.

Етимологично, думата "майстор" се появява на португалски език чрез испанския майстор, който от своя страна произтича от латинския caput, което означава "глава", в този случай се отнася метафорично към чувството за "лидерство".

Вижте също: значението на пролетариата.