Sub judice

Какво е Sub judice:

Sub judice е латински термин, използван в правния контекст и който означава "по преценка", тоест по отношение на определен процес, който все още ще бъде анализиран от съдията, който отговаря за случая .

Когато нещо се квалифицира със статута на субсъда, това означава, че все още чака окончателно изречение по съответния процес.

Например: "Решението за родителски права е все още подсъдено".

В Бразилия някои институции искат подсъдност, за да се гарантира, че лицето не е участвало в съдебни производства по това време.

Ако подсъдността е положителна, физическото лице не може повече да се ползва от определени права в съответствие с разпоредбите, посочени по-рано в указ или устав на институцията.

В „юрисдикциите“ (диалект, използван от професионалисти, свързани с правната среда), подсъдността е доста разпространен израз. Въпреки това, за общото население, един от най-често срещаните синоними на субсъдията (избягвайки загубата на тълкуване на израза) е "под преценка".

Научете повече за значението на други термини, типични за "юридически", като Habeas Corpus и In Verbis.