анулиране

Какво е прекратяване:

Прекратяване означава прекратяване, прекратяване или отмяна на ситуация, обикновено свързана с трудови договори .

Когато се каже, че определено нещо или действие е прекратено означава, че е било отменено, т.е. неговият ефект е бил прекъснат и отменен.

Най-често срещаният модел на прекратяване е договорен, когато се спре споразумение между двама души (работодател и служител, обикновено).

Основните синоними на прекратяването са: рязане, прекратяване, анулиране, анулиране и прекъсване.

Прекратяване на договора

Прекратяването на договора възниква в резултат на неспазване на някои от клаузите, установени в предварително подписаното споразумение.

От консолидирането на трудовото законодателство, служителят има право да получи парична стойност в резултат на прекратяването на договора.

Научете повече за значението на CLT.

Изчисляването на прекратяването може да варира в зависимост от няколко фактора, които оформят края на договора, като например уволнение за основателна причина или без основателна причина.

В интернет има няколко уебсайта, които помагат да се симулира изчисляването на прекратяването на трудовия договор. За тази цел просто попълнете формуляр с информация за условията в договора, който е бил прекратен.

Научете повече за значението на прекратяването на договора.