Ваша светлост

Какво е ваше благородие:

Вашето господство е официално местоимение за лечение, използвано на португалски език, за да се позове на властите като цяло .

Обикновено "вашият наемодател" обикновено се използва във формални съобщения, насочени главно към властите или в търговска и официална кореспонденция.

Политици, директори, шефове и други с престижни позиции са някои примери, при които е подходящо използването на "вашия хазяин".

Обикновено същото местоимение е съкратено. Съкращението на хазяина е VSª .

Пример: " Получихте ли документа?" Или "Получихте ли документа?"

Въпреки това си струва да си припомним, че вашата светлост трябва да се използва само когато лечението се извършва директно от въпросния орган. Когато това се споменава само в трето лице, правилното прилагане на местоимението на лечението е Негово благородие .

Известни също като аксиоми, местоименията за лечение се характеризират като по-културни и учтиви да споменават или да се позовават на конкретен човек.

Множественото число на Твоето благородие е Твоето Лордо, а неговото съкращение е VSas.

Научете повече за значението на местоименията на лечението.