подходящ за носене

Какво се носи:

Носимостта е думата, която обобщава концепцията за така наречените "носими технологии", които се състоят от технологични устройства, които могат да се използват от потребителите като части от облекло .

Английската дума носима означава "носима" или "използваема" в буквалния превод на португалския език.

Този начин на възползване от технологията от по-удобна и естествена перспектива за потребителите е част от процеса на еволюция на повсеместното използване на компютрите и компютрите в живота на хората.

Носимите устройства са стъпка към реализирането на т.нар. Интернет на нещата, който се характеризира с поддържане на постоянна свързаност между различните видове обекти, които са общи за всекидневния живот на индивидите.

Научете повече за значението на Интернет на нещата.

Очила, часовници, обувки, гривни, ризи и т.н. Има няколко примера за това как мобилните технологии могат да бъдат включени в различни аксесоари, като източник на информация, комуникация или забавление за своите потребители.

Smartwatches, например, са часовници, които работят от хибридизъм с технология, която се намира в смартфони и таблети .

Научете повече за смисъла на Smartwatch.

Носителите, както и определянето на концепцията за интернет на нещата, помагат за изграждането на среда, в която технологията става неразривно свързана с ежедневния живот на хората.