прост

Какво е Singela:

Сингела е гъвкаво прилагателно за женския пол, което квалифицира нещо като банално, просто, скромно и без никакво усложнение .

Обикновено човек използва тази дума, за да изрази чувство за скромност или находчивост.

Например: "По мое мнение предпочитам червената обувка" или "Простото представяне беше много вълнуващо . "

Когато се казва, че определено нещо е просто, това означава, че то е свободно от проблясъци или лукс. Например, простото почит е нещо, което е направено с простота, без големи продукции и грандиозност.

В Португалия синела (като съществително) може да означава и образуване на ред с малки отделения, разположени от всяка страна на коридора на река Садо, която е близо до град Сетубал.

Основните антоними на простите са: убедени, луксозни, зрелищни, превъзходни, надути, внушителни и великолепни.

Синоними на singela

  • прост
  • Модеста
  • хомогенен
  • разбираем
  • опростен
  • наличен
  • автентичен
  • смирен

Вижте също: смисълът на простото.