палач

Какво е Hangman:

Carrasco е лицето, отговорно за изпълнението на смъртна присъда .

По правило фигурата на палача е свързана с няколко пейоративни прилагателни, като жестоко, зло, нечувствително или извратено, тъй като той не изглежда да проявява съжаление или вина, когато изпълнява работата си.

Основната функция на палача е да осигури спазването на смъртното наказание.

В някои страни от Близкия изток, като например Саудитска Арабия, все още е често срещано използване на палачи за публичните обезглавявания на техните нарушители.

В преносен смисъл на думата, определен човек може да се нарече "екзекутор" поради неговото нетолерантно поведение и изключителна ригидност .

Пример: " Къщата винаги трябва да е чиста, защото баща ми е палач!" "

В Бразилия, carrasco все още може да означава вид растителност, характерна за североизточния регион.

Основните характеристики на това местообитание са твърди и тънки храсти, рядко по-високи от един метър.

За бразилците екзекуторът все още може да бъде синоним на "камениста пътека".

Сред основните синоними на палача можем да подчертаем: тиранин, деспот, началник, мъчител и палач.

Научете повече за значението на тиранията и деспотизма.