Женско идеално тяло

Какво е идеалното женско тяло:

Идеалното женско тяло е стандартът на това, което би било идеалното тяло за жената .

Концепцията за идеалното тяло е променлива, т.е. тя варира според много фактори, сред които: социална, културна и времева. Например, моделът на идеалното женско тяло през деветнадесети век е различен от съвременния модел.

Дори и днес понятието за идеалното тяло е различно в отделните страни, според атрибутите, които дадена култура счита за "красива" или "грозна".

Въпреки това, според стереотипа на перфектното тяло, универсалните мерки, които класифицират жените като "модели на тялото" са: 90см бюст, 60см кръста и 90см бедро.

За повечето мъже идеалното женско тяло трябва да бъде постно, а по-скоро криволичещо.

Диетолозите определиха уравнение, за да познаят идеалните мерки за всеки тип женско тяло. Тоест, перфектното тяло е такова, което представлява хармония между всичките му части.

За да постигнете този резултат, просто разделете идеалното тегло (в килограми) на височина (в сантиметри). Намереният коефициент ще бъде основата на измерванията, които са най-пропорционални на тялото на този човек.

Вижте също значението на мъжкото идеално тяло.