cisgender

Какво е Cisgen:

Cisgen (Cis) е термин, използван за означаване на индивида, който се идентифицира във всички отношения с неговия "пол на раждането".

В обхвата на изследванията, свързани с човешкия жанр, родът е противопоставяне на транссексуалния, тъй като последният се идентифицира с род, различен от този, който му се приписва, когато е роден.

Например, човек, роден с мъжкия сексуален орган, изразява себе си социално според мъжката полова роля и признава себе си като мъж (полова идентичност), така че може да се счита за мъж на пола .

За да се разбере по-добре дефиницията на cisgen, трябва да се анализира етимологическият произход на този термин: cis означава "на една и съща страна" или "до" на латински. Това означава, че този префикс се отнася до съгласуваността на половата идентичност на индивида с тяхната хормонална и генитална конфигурация на тяхното раждане .

Научете повече за значението на половата идентичност.

Cisgen и Transgender

И двата термина могат да се считат за антоними, тъй като имат различни определения.

Както се вижда, cisgen се състои от съгласуване на биологичния секс с тоталната идентификация на този индивид с характеристиките, приписвани на този пол, от историко-социо-културна гледна точка, отговорни за диктуване на нормативния модел на мъжкото и женското.

Трансгендерите, обаче, са хора, които не се идентифицират с биологичния си пол, но с различен род от биологичния.

Например, човек, роден с женски полови органи, но имащ мъжка полова идентичност, както и половата роля и израз, които са социално-културно приписвани на мъжете. Дори когато е роден с женски сексуален орган, този индивид се идентифицира като мъж.

Научете повече за значението на Трансгендър.

Заслужава да се отбележи, че в тези случаи се взема предвид социалната и историческата асоциация, приписвана на половите органи на човешките същества, т.е. пениса, принадлежащ към мъжкото, и вагината към това, което е женско.

Не е правилно да се свързват цигените с хетеросексуалността, както и с транссексуалните с хомосексуалността.

Сексуалната ориентация не е свързана с половата идентичност на хората. В този случай, например, транссексуален индивид може да бъде хетеросексуален, точно както родът може да е хомосексуален, и обратно.

Вижте също значението на ЛГБТ.