Пощенски код

Какво е пощенски код:

Пощенският код е код, състоящ се от цифри и / или писма, използвани от пощенските администрации на страните, за да се улесни идентифицирането на различните населени места на националната територия .

Всяка пощенска администрация е свободна да установи формата на пощенския код, който смята за най-подходящ за реалността на тяхната страна.

Пощенският код може да се формира изключително по номер, както и да се състои от букви и цифри.

Чрез пощенския код, пощенската служба може да има точно местоположение на обществените места, както и публични агенции, сгради, фирми и т.н.

Научете повече за значението на публичното място.

Според Всемирния пощенски съюз 117 от 190-те страни по света приемат някакъв модел пощенски код.

Пощенски код на Бразилия

Пощенският код на Бразилия се нарича Пощенски код на пощенския код (CEP), създаден от Пощенската служба, за да се улесни местоположението, маршрута и разпределението на доставките.

Научете повече за значението на пощенския код.

Пощенският код, приет в Бразилия, е създаден през май 1971 г., първоначално с петцифрена структура.

В момента КООС има набор от осем цифри, разделени на две групи: първа по пет, а втората с три. И двете групи са разделени с тире.

Вижте също: Значение на пощенския код.