определен

Какво е правилно:

Разбира се, това е прилагателно на португалски език, което отговаря на това, което е вярно, което не е съмнително и не е свързано с грешки.

Всъщност, думата "право" може да се прилага в различни ситуации, приемайки различни интерпретации, в зависимост от контекста.

В допълнение към значението на нещо, което е вярно, прилагателното "дясно" може да се използва и за определяне на това, което е точно, гарантирано или комбинирано.

Примери : „Ние със сигурност ще получим най-добрата награда за екип“ или „Всички отговори на теста ви бяха правилни“.

Думата "право" често се използва в изрази или изрази, които доказват позитивизма на дадена ситуация.

Пример : "Бъдете спокойни, всичко ще бъде наред" .

Основният антоним на правото е думата "грешна", използвана за квалифициране на нещо като неправилно или надарено с несигурност и неистина.

Синоними на certo

  • реален
  • прав
  • правилен
  • определен
  • стриктен
  • точен
  • точен
  • коригираната

Може да се интересувате и от значението на думата Аксологически.