вкусен

Какво е разхлабено:

Aloprado е прилагателно, използвано главно в португалския език, който се говори в Бразилия, което характеризира поведението на объркан, болен и много неспокоен индивид .

Думата aloprado е класифицирана като жаргон, характерен предимно за някои бразилски региони, като например Рио де Жанейро.

Пример: "Шофьорът се задави, изгубил контрол над колата . "

Когато човек казва, че човек действа в режим alcoprado, това означава, че пейоративните характеристики като невежество, бруталност, глупост и грубост са част от поведението му.

Етимологично, думата алопрадо би била погрешно представяне на алорпадо, което от своя страна произтича от термина лорпа, прилагателно, отнасящо се до онова, което е подут, глупаво, глупаво или невежо.

Вижте също значението на невежеството.

Смахнатият професор

Този термин придоби голяма национална популярност от филма "Професорът от яд".

Този филм е официално издаден през 1996 г. в Съединените щати и е режисиран от Том Шадиак, подчертавайки представянето на Еди Мърфи.