Край на линията

Какво представлява Краят на реда:

Краят на линията е идиом, използван при позоваване на краен срок или в края на процеса .

Този израз се използва широко в света на бизнеса, основно свързан с проекти и маркетинг, за да се уточни, че границата за изпълнение на определена задача е приключила.

Краят на линията може да означава и липса на избор, алтернатива или условие за разширяване на нещо.

Пример: " Бракът вече е достигнал края на линията ".

На английски, краят на линията може да се преведе като задънена улица, в смисъл на „няма изход“ за дадена ситуация. Въпреки това, когато изразът е свързан с крайния лимит за завършване на цикъл или проект, на английски език най-правилната употреба ще бъде краен срок .

Терминът "край на линията" може да се тълкува и като евфемизъм за смърт, в зависимост от контекста, в който се използва.

Например: "Ракът беше краят на линията за нашия скъп чичо ."

Научете повече за значението на евфемизма.