Фактическо решение

Какво е de facto решение:

Преценката на действителността или преценката на реалността е оценката, направена от създадените идеи на живите преживявания, отнасящи се до нещата, които са обективни.

Де факто решението е опитът на човека да даде смисъл на реалността, според начина, по който го възприема, и по по-конкретен и по-малко "романтизиран" начин.

Например: "Снегът е студен", "Момчето е високо, " "Бележникът има листа, " "Кислородът е химичен елемент."

Де факто фактите присъстват както в областта на науката, така и в областта на физиката и метафизиката, както и в ежедневието на хората.

Когато човек прецени ситуацията въз основа на нещата, каквито са и защо са, те използват de facto преценка, като по този начин пренебрегват личните си възгледи, техните убеждения, техните морални ценности и т.н.

Съдебно решение по същество и стойност

Като правило ценностната преценка е от нормативна природа, тоест следва набор от правила, които са предопределени в обществото от морал и етика.

Обаче преценката, направена от ценностната преценка, се различава предимно от де юре преценката по своята субективност.

Оценката на стойността е свързана с вярвания, религии, доктрини, идеологии и други фактори, които могат да се тълкуват индивидуално.

Научете повече за смисъла на ценностната преценка.