доведен син

Какво е заварено дете:

Степеното е лицето, което е биологичното дете на един от съпрузите или партньорите, обикновено резултат от предишни взаимоотношения с този индивид. Жената на мащехата е дъщеря.

Например, човек, който има дете и се ожени за друг човек (който не е биологична майка на детето), се счита за мащеха на детето, докато детето се счита за негов син. Накратко, човек разбира сина на мащехата или втория баща.

Съгласно закона - чл. 1 595 от Гражданския кодекс - родителите се считат за роднини по сродни на съпруга или другаря на биологичния им баща / майка.

Чл. 1595. Всеки съпруг или партньор е свързан с роднините на другия чрез връзката на афинитета.

Параграф 1. Афинитетът на родството е ограничен до възходящите, потомците и братята и сестрите на съпруга или партньора.

§2 По права линия афинитетът не се погасява с разпадането на брака или стабилния съюз.

Взаимоотношенията по родство чрез афинитет, в този случай, според закона, не се погасяват дори и след разпадането на отношенията между съпрузите. Например, дори и при развода на двойката, афинитетът между стъпка-родител остава.

На английски, пасичката може да бъде преведена като доведен син .

Вижте също: