Социална доктрина

Какво е социална доктрина:

Социалната доктрина е набор от принципи, които трябва да служат като основа за доброто и пълноценно функциониране на обществото .

Социалната доктрина е предназначена да формулира идеи, основи или системи, които помагат в така наречените "социални въпроси", т.е. набори от изрази, които характеризират социалните неравенства.

Научете повече за значението на социалния въпрос и социалното неравенство.

Определенията на социалните доктрини обикновено са неразривно свързани с морални, етични и религиозни въпроси.

Социална доктрина на църквата

В теологията социалната доктрина на църквата се състои от набор от вярвания и действия, които са подходящи за всяка религиозна доктрина, с цел да се дефинират принципите (т.е. какво е "правилно" и "грешно") за това как да живеем в обществото.

Разликата между социалната доктрина на църквата и социалната доктрина като цяло е именно в вярванията на религиозния индивид, което прави религиозната му вяра да влияе на това как той действа и взаимодейства с обществото.

Социалните доктрини, предимно, обикновено са инструменти за преподаване и дисциплина за това как да действат, мислят и се държат в социалния контекст, в който е включен.

Вижте също значението на доктрината.