оставащ

Какво е останало:

Остатъкът е това, което остава, остава или остава .

В португалския език терминът "остатък" може да се класифицира като прилагателно, по отношение на качеството на оставащото; или мъжко съществително, отнасящо се до това, което е останало или останало.

Пример: " Оставащата вода наводнява къщите " или " след като изпиха сока, в чашата все още имаше лед ".

В ежедневието на съвременния живот остатъчното слово присъства в няколко сетива.

Например, когато някой отиде в банкомата и изтегли пари, когато е издадена касовата бележка, винаги се появява "остатъкът" от банковата сметка, т.е. колко пари остават в банката.

Остатък в библията

В различни точки християнската библия споменава идеята за "верния остатък" .

В този случай останките са хората, които са се противопоставили на изкушенията на грешния свят, не са се извратили или са станали езичници. Останките в Библията са хората, които остават с вяра в Бога.

Синоними на remanescente

  • почивка
  • остатък
  • Sobejo
  • останал
  • промяна
  • излишък
  • излишък
  • излишък