Запазете бутоните

Какво е Запазване в клавишите:

"Дръжте седемте ключа" е популярен израз на португалския език, използван в смисъл на "нещо много добре защитено" или "много добре пазена тайна" .

Според исторически данни този израз би произлязъл от обичайния навик сред кралското семейство през тринадесети век.

Всички скъпоценности, документи и други обекти от значение за португалската корона са били държани в специален сандък с четири различни ключалки.

Четирите ключа, които отвориха ключалките, бяха предадени на четирима високопоставени служители на Кралството, като бяха необходими присъствието на четиримата заедно, така че гърдите бяха отворени.

По това време това се смяташе за един от най-безопасните начини за съхраняване на съкровища и тайна информация.

С течение на времето, актът за съхраняване на нещо с множество ключове се превърна в синоним на сигурността.

Пример: " Мисля да се движа в къщи, но запази това до ключовете! "

Но числото седем е включено в израза с кабалистично и мистично значение за някои древни религии, особено сред вавилонците и египтяните.

На английски, изразът "да запази седемте ключа" няма буквален превод, но може да бъде заменен с фразата под ключ и ключа, която има подобно значение на популярния израз на португалски.