клеймо

Какво е Стигма:

Стигмата е белег, причинен в тялото от рана или синина, също с естествен знак или знак на тялото.

В религиозната сфера стигмата е името, дадено на раните, направени от някои светии и религиозни в техните тела, в опит да се представят раните на Исус Христос.

В преносен смисъл думата стигма все още има значението на нещо, което се счита или се определя като недостойно, непочтено или с лоша репутация .

Този смисъл вероятно произлиза от стар смисъл, приписван на термина стигма, когато е било обичайно да се поставя марка върху ръцете и раменете на престъпници или роби.

Тази стигма помогна да се идентифицира в обществото кой индивид е надарен с лоша репутация или който е извършил някакъв вид престъпление.

Социална стигма

В социологическите проучвания понятието за социална стигма е свързано със специфичните характеристики на група или индивид, които следват обратното на традиционните културни норми на обществото.

Това означава, че всичко, което не се счита за социален културен модел, се приема като стигма за това общество.

Например за няколко години психично болните, чернокожите, хомосексуалистите и членовете на някои религиозни доктрини, като евреите, се считат за стигмати за определени общества.

За много учени социалната стигма помага да се провокира криминализирането на някои социално изключени групи.

Вижте също значението на favela.