омилетиката

Какво е хомилетика:

Хомилетика се смята за изкуство на проповядването, т.е. използване на принципите на реториката за конкретната цел да се говори за съдържанието на християнската библия .

Етимологично, хомилетика произхожда от гръцкия Homiletikos, който от своя страна произхожда от homilos, което означава "множество" или "събрание на хората".

Този термин в крайна сметка е довел до думата homily, което означава "реч с цел да се хареса".

През седемнадесети век християнството се възползва от основните характеристики на реториката, създадена от гърците, и довежда до църквата, давайки името на хомилетика.

Хомилетичните изследвания са придружени от теолози, които се учат да подготвят и представят библейски проповеди и проповеди по по-ефективен и интересен начин да пленят обществото.

Когато се прилагат правилно, хомилетиците помагат да се ориентира към говорещия, което осигурява по-добро разбиране на текста на слушателя.

В това отношение хомилетика е неразривно свързана с концепцията за херменевтика, която се състои в техниката на обяснение и интерпретиране на текст или дискурс.

В момента има курсове и семинари, които са ориентирани изключително към обучение на тези, които се интересуват от практикуването на изкуството на хомилетика.

Виж също значението на херменевтиката и реториката.