Социален клас

Какво е социален клас:

Социалната класа е група, съставена от хора с подобни културни, политически и икономически стандарти . Финансовият фактор е една от най-впечатляващите характеристики в определението за социална класа.

Социалните класове могат да се интерпретират от различни гледни точки, но най-обичайната дефиниция се отнася до ограничаващата група лица, които съставляват едно и също ниво и икономическа сила, както и достъп до възможности и възможности за отдих и забавление.

Според марксистката теория за разделението на класовете във всички капиталистически общества има доминираща група, отговорна за диктуване на стандартите, които са в сила в това общество, освен че влияят пряко или косвено върху държавния контрол.

От друга страна, има и доминирана класа, формирана от работници с ниска професионална и образователна подготовка.

Виж също и значението на социално-икономическата.

Класификация на социалните класове

Концепцията за социална стратификация е разработена от немския икономист Макс Вебер. Тя се състои от идеята за отделяне на индивидите с икономически, социални и образователни характеристики и т.н. в специфични и йерархични групи.

Съвременната универсална социална стратификация е класифицирана в три групи: по-ниска, средна и висша.

Според страната и нейния икономически и социален модел, социалните класове също могат да бъдат подразделени.

Ниските класове имат трудности при поддържането на основните нужди на човека, като например храна. Освен това едва ли имат достъп до културни развлечения.

Средните класове са най-често срещаните в повечето страни. В тази група индивидите вече са в състояние да поддържат икономически баланс, гарантиращ всички основни нужди. В средната класа хората са склонни да имат по-високо ниво на образование, например пълно висше образование.

Вече горните класове са богатите, които обикновено се раждат в богати семейства и притежават големи наследства и богатства.

Всички основни нужди се достигат без никакви затруднения, освен други ексклузивни възможности за отдих и развлечения.

Различно от социалните касти, например, индивидът на социалната класа може да "еволюира" или "регрес" към други социални класове, в зависимост от вариациите на факторите, които характеризират всяка група.

Научете повече за социалното издигане.

Социална класа в Бразилия

Бразилия е страна, белязана със значително социално неравенство, т.е. има силно присъствие на всички социални класове, от най-нещастните до най-богатите.

За да класифицира лицата в различни социални класове, страната приема критерий, разработен от Бразилската асоциация на компаниите и изследванията (Abep).

Научете повече за значението на социалното неравенство.

Съгласно бразилската класификационна система, приета от DIEESE (Междусистемно отделение по статистика и социално-икономически изследвания), социалните класове могат да се разделят на: мизерни, ниски, средно ниски, средни, високи и високи средни.

Вижте също значението на социалната йерархия.