минималистичен

Какво е минималистичен:

Минималистът е нещо или някой, който умее в това, което е просто и елементарно, смята се за начин на живот за хората, които търсят възможно най-малко средства и ресурси, за да живеят.

Този термин обаче може да има няколко значения в зависимост от контекста, в който се използва.

В политическата сфера минималистът е групата или индивида, която изисква минимални изисквания, предложения или промени в политическата система.

По време на политическата история един от най-ясните примери за минималисти в това отношение са т.нар.

Меньшевиците, членове на малка фракция на Социалдемократическата партия на руските работници, бяха политически минималисти, които се застъпваха за програма за минимална промяна на партията по време на дебатите на руския конгрес през 1902 година.

Минималистичният човек се смята за човек, който следва концепцията за минимализма, т.е. оценката на минимума, която може да се приложи в няколко области, предимно художествената.

Минималистично изкуство

Минимализмът е артистично движение, което започва да се развива през 20-ти век.

Минималистичните художници използват и оценяват в своите произведения намалено количество процеси, материали или дори тематични, което опростява работата и понякога я прави повтаряща се.

Цветовете и формите в минималистичните творби са много ограничени и представени със симетрия.

Не само в пластичните изкуства, но и минимализмът оказа голямо влияние в няколко други области, като архитектурата, дизайна, промишления дизайн и др.

За много хора минималистичният стил е свързан със съвременната изтънченост.

Вижте също значението на съвременното изкуство.

Минималистична татуировка

Минималистичните татуировки са хит в съвременните времена.

Те следват същите принципи като минималистичното изкуство като цяло: простота.

Обикновено те са малки рисунки, с няколко цвята и доста дискретни, но с дълбоки значения за собствениците.