ангажират

Какво представлява Engage:

Engajar е глагол на португалския език, отнасящ се до акта на доброволно участие в някаква работа или дейност .

Използването на думата engajar е често срещано, когато участието се прави с намерението да се подкрепи някоя политическа партия, например идеална филантропска кауза.

Пример: " Младите хора, ангажирани в студентското движение ".

Етимологично, терминът engajar произхожда от френския ангажиран, което означава "да се даде гаранция", "да се ангажира" или "да се даде като обезпечение".

Глаголът engajar все още може да се използва в смисъл на отдаденост, т.е. да се направи нещо с решителност и воля.

Пример: " Момичето се занимава с приключване на обучението си ".

Този термин е често срещан и във военната сфера, като действа като синоним на привличане, в смисъл да се ангажира например с кариера в предоставянето на военни услуги.

Синоними на английски

 • Да примамва;
 • списък;
 • Да наемат
 • Да се ​​посвети;
 • Embaucar;
 • набиране;
 • Да наемат;
 • филиал;
 • привличане;
 • присъединят;
 • Да се ​​инициира;