Взаимно уважение

Какво е взаимно уважение:

Взаимното уважение е израз, който определя отношенията на уважение между две или повече лица ; реципрочно уважение.

Взаимното уважение е принцип на човешката привързаност, която трябва да се разглежда като основа за изграждането на цивилизовано общество с образование и справедливост между различните социални, етнически, икономически, културни и други групи.

За да се избегнат негативни или унизителни нагласи сред индивидите, взаимното уважение е основна съставка за избягване на кризи, конфликти и войни между народите и народите.

Принципът на взаимно уважение обикновено се изгражда в рамките на семейната и училищната среда, която има задължението да образова "млади граждани" да действат и да се държат цивилизовано и подкрепящо в социална среда.

В религиозния контекст, като католически като пример, взаимното уважение е едно от основните "правила", предвидени от Бога, за да гарантира световния мир и влизането в "Рая".

Уважението може да се разбира като "бариера", граница на действия от едно лице към друго.

На английски език изразът "взаимно уважение" се превежда като "взаимно уважение" .

солидарност

Солидарността е човешко чувство за идентифициране с чувствата на другите; акт на съпричастност и опит за помощ от друг индивид, който е в негативна ситуация.