възхвалявам

Какво е възвисяване:

Подчертаването е глагол, който означава да се увеличи, да се повиши, да бъде по-голям .

Според етимологията еналтерът идва от съществителното "алто". Да издигнеш нещо или човек трябва да направи комплимент, признавайки неговите добродетели.

Някои синоними на екзалтация са: да издигнеш, да издигнеш, да възвеличаваш, да възвисяваш. Що се отнася до антонимите, ние имаме: обезценява, понижава, унищожава, деградира.

В допълнение, възвисяването може да означава и възхваляване, често използвано като начин за позоваване на по-висше същество. Пример: Събрани сме тук, за да възхваляваме Божието име.

На английски език глаголът enaltecer се превежда чрез възхвала или похвала . Ex: Хората никога не говорят с него, защото той винаги обича да възхвалява собствените си качества. Хората никога не говорят с него, защото той винаги обича да възхвалява собствените си качества.

Вижте също:

  • повдигане