Incoterms

Какво означава Инкотермс:

Инкотермс е английски термин, който е съкращение на Международните търговски условия, на португалски, което означава " Международни търговски условия ". Те се състоят от стандартизирани норми, които регулират някои аспекти на международната търговия.

Това са правила, които определят кой плаща стоката на стоката, мястото на доставката и кой трябва да прави застраховката, наред с други неща. Инкотермсът е много важен, така че лицето, което продава в чужбина, може да изчисли всичките си разходи.

Важно е да се отбележи, че правилата, определени от Инкотермс, се прилагат само между износители и вносители и не се прилагат за транспортни компании, застрахователи и диспечери.

Обикновено Инкотермсът е представен от съкращения от три букви. Някои примери за Инкотермс са: FOB, CIF, CIP, EXW, DAT и др.

Според техния произход, Инкотермс са създадени през 1936 г. от Международната търговска камара, а стандартите му са били актуализирани няколко пъти, въз основа на развитието в областта на логистиката и бизнес стратегиите. Бяха създадени Инкотермс за справяне с различните конфликти между износители и вносители, които възникнаха поради погрешно тълкуване на международните договори.

Вижте също:

  • FOB и CIF