За помазване

Какво е Ungir:

Помазването е преходен глагол, който означава действие на помазване с масло или нанасяне на маслени и ароматни вещества.

В образния смисъл да се помаже да се дават правомощия или достойнство на този, който го намира за достоен за такава чест.

В религиозната практика да се помаже да се използват осветени масла като част от ритуал, за да се упражнява духовно влияние с цел благословение върху хора, храмове, материални блага, или нещо, което трябва да бъде осветено, изцелено или защитено.

Помазанието е ефектът от помазанието или помазанието. Обредът на "Помазване на болните" или "Свещено Помазание" или "Последно тайнство", администриран от свещеник, е предназначен да утеши пациента и да прости греховете им в момента преди смъртта им.

За първи път помазанието с масло се появява в Библията от Божия заповед към Мойсей, за да освети храма и всичко, което е в него.

В Новия Завет помазаното масло се появява при раждането на Исус, когато получава от дарбата на един от магите смирна, една от съставките на святото масло.

Вижте също

  • помазаник
  • помазване