лакомия

Какво е Voracity:

Ненаситността е особеност или характерна черта на този, който е ненаситен, който има прекомерно желание или преувеличено желание за нещо .

Думата voracity обикновено се използва за обозначаване на преувеличената воля за ядене, известна също като лакомия.

В преносен смисъл, ненаситността може да означава усещане за радост и буйно желание, което индивидът се чувства за нещо, хоби или дейност. Пример : "Тя чете лакомо всички книги на Агата Кристи" или "Той жадно гледа всички филми на Годар".

Човек, който действа с ненаситност за нещо, има плам, печалба, интензивност и страст за това, което е направил, за изпълнението на дейността, която практикува.

Друго използване на думата voracity в преносен смисъл се отнася до склонността да се унищожи с нещо. Пример: "Ненаситността на бурята напусна града в хаос".

На английски, думата voracity е преведена на ненаситност .

Синоними на voracidade

  • лакомия
  • edacity
  • лакомия
  • лакомия
  • лакомия
  • плам

Вижте също:

  • безредици