прякор

Какво е псевдоним:

Псевдонимът е неофициално наименование, дадено на лице или място и което замества името . Това може да е начинът, по който човек е известен или привързан. Псевдонимът е псевдоним .

Терминът псевдоним може да се използва в хумористичен, грижовен или унизителен смисъл.

Според етимологията думата произхожда от арабския термин ал-куни, което означава "фамилно име".

Те са синоним на псевдоним : псевдоним, кодово име, epíteto, псевдоним, общ, кодово име и antonomasa. Антонимът на думата псевдоним е името.

Вижте също значението на Vulgo и Epithet.

Обичайно е пряковете да произхождат от маркирани характеристики, които могат да бъдат: физически, чрез действие, чрез говорене, по място на раждане или дори по професията на лицето.

Псевдонимът също се използва широко заедно с имената на историческите символи. Например: Рикардо Сърцето на Лео, Кървавата Мери, Атила Хун, Дона Мария I - луд, Александър Велики.