стоматология

Какво е стоматология:

Стоматологията е наука, която изучава и лекува заболявания, свързани с стомато-научния апарат, образуван от лицето, устната кухина и шията. Професионалистът в стоматологията е зъболекар или зъболекар, тъй като е най-известен.

Думата "стоматология" произхожда от гръцката дума dous, което означава "зъб" и лога, което означава "проучване".

Клинична стоматология

Клиничната стоматология е специалност стоматология, отговорна за превенцията, диагностиката и лечението на различни заболявания и нарушения на зъбите и венците. Клиничната стоматология е тясно свързана с общата практика.

Правна или съдебна стоматология

Правна или съдебна стоматология е дисциплина, която има за цел да предостави технически разяснения на правосъдието, свързани със знанията по стоматология и нейните специалности.

Естетична стоматология

Естетичната стоматология действа в промяната на цвета и формата на зъбите, освен правилното прилягане на челюстта, с цел хармонизиране на цялото лице.

Протетична стоматология

Протетичната стоматология е областта на стоматологията, която действа в ремонта или подмяната на зъбите чрез използване на пълни протези, зъбни мостове, корони и импланти.