агрегат

Какво е Add:

Да се ​​добави е преходен глагол, който означава да се присъедини към другия, да се събере нещо вече съществуващо. Например: групиране на хора, включване на нови идеи, нови техники, вмъкване на нови елементи, нова информация и нови концепции и т.н.

Някои синоними на агрегата могат да бъдат: натрупване, добавяне, прикачване, асоцииране, добавяне и включване.

Добавяне на стойност

Добавяне на стойност е да се добавят иновации, ценности, е да се разграничи това, което се поставя на пазара, така че да задоволи клиента си. Добавянето на стойност е предизвикателство за собствениците на фирми, които искат да запазят бизнеса си по-привлекателен във времето.

Добавяне на стойност е да се прикрепи към продукта или услугата, практически идеи с ясни цели и лесно да се измери. Когато добавяте стойност, трябва да търсите качествена печалба, която скоро се усвоява от клиентите, понякога с малки подробности, но че в очите на потребителя те правят разликата.

Добавената стойност е забележима, когато в допълнение към качеството, иновациите, достъпната цена, продуктът отговаря на вашите нужди, което ви отличава и следователно печели вашите предпочитания към момента на покупката.

Вижте също

  • маркетинг
  • предприемачеството