инспекция

Какво е инспекция:

Инспекцията означава проверка или наблюдение с внимание към детайлите . Терминът може да се отнася до внимателен анализ, направен с цел намиране на проблеми или подробно техническо проучване.

Според етимологията думата произхожда от гръцкия inspectio.onis и от латински inspectiōne .

Проверката на превозното средство е извършена проверка, за да се провери безопасността и опазването на автомобилите. Оценката се извършва от професионалисти, които анализират техническите аспекти, за да гарантират, че автомобилът може да се движи безопасно. Проверката на превозното средство е задължителна за лицензиране на автомобил и е предвидена в бразилския кодекс за движение.

Инспекцията за безопасност е анализ, направен с цел откриване на рискове или възможни събития, които могат да причинят злополуки или да намалят безопасността на околната среда. Те могат да се правят на обществени места, на работни места, в училища и резиденции.

Инспекция на качеството се извършва, за да се провери и гарантира качеството на всеки продукт. Анализът е направен от проби от това, което се произвежда. Широко се използва в компаниите, за да следи качеството на продуктите, които се произвеждат и предлагат на пазара.

Съдебната проверка се извършва от съдия, когато е необходимо да се проверят събития, които са важни за решението в съдебно дело. Целта е да се изяснят въпросите, които помагат за изясняване на фактите и за подпомагане на преценката.

Училищната инспекция оценява условията и начина на работа на учебното заведение. При този вид изследване училището се наблюдава в няколко аспекта, като физическите условия на сградата, възприетите педагогически процедури и управлението на училището. Училищната инспекция е задължителна и е предвидена в Правилника за образованието и Закона за базите.

Инспекцията се отнася и до прегледа, който се извършва с млади хора, които се записват за военна служба.

Синоними на inspecção

Сред различните значения на инспекцията основните синоними са:

  • констатиране
  • изпит
  • анализ
  • оценка
  • изследване
  • посещение
  • надзор
  • инспекция
  • Inspecionamento
  • списание

Вижте също значението на посещението и анализа.