възстановяване

Какво е реституция:

Възстановяването има смисъл на връщане . Думата се използва за позоваване на акта на връщане на нещо, което принадлежи на друго лице или възстановяване на изгубеното.

Друго значение на думата реституция е да върне обект или ситуация в първоначалното й състояние.

Възстановяването може да се използва и за целите на погасяване на дълг, получаване на обезщетение или изплащане на парична сума .

Думата идва от латинския restitutio.onis, което означава "възстановяване" или "възстановяване".

Има общи синоними за думата: възстановяване, възстановяване, възстановяване и връщане. Те могат да бъдат антоними на реституция: изваждане, изнудване, изчезване, емболия и поддържане.

Научете значението на Sneak.

Думата също така се използва много по отношение на данъка върху доходите. Възвръщаемостта на данъка върху дохода е връщането на част от данъка, събирана от данъкоплатеца.

Изчисляването на сумата, върната в възстановяването на ИП, се извършва след анализ между приходите на данъкоплатеца и декларираните от него разходи.

Вижте повече за значението на данъка върху доходите и данъците.